Skip to main content
banner

Contributie

Contributiebedragen voor het seizoen 2020

Deze bedragen gelden vanaf 1 jan. 2020

Inschrijfgeld junioren: € 0
Inschrijfgeld senioren: € 0

Contributie:
Kinderen t/m 9 jaar € 30,00 voor het eerste jaar daarna € 50,00
Kinderen 10 t/m 12 jaar € 30,00 voor het eerste jaar daarna € 65,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 100,00
Senioren € 155,00
Studenten € 125,00

Bij inschrijving na 1 juni is het seniorentarief € 77,50.   

Let op: De contributiestructuur voor onze jeugdleden tot en met 17 jaar zal per 1 oktober 2020 wijzigen in een zogenaamd all-in-one tarief. U wordt daar zo spoedig mogelijk over geïnformeerd.

Administratief lid:
neem contact op met de administratie voor de mogelijkheden van het administratief lidmaatschap bij blessure
Niet spelend seniorlid: € 30,00
Niet spelend juniorlid:  € 30,00

Voorwaarden niet spelend lid ( NSL )

Vanaf 1 januari 2020 geldt een tarief van € 30.00 voor niet spelende leden.

Dit is een sponsorbedrag voor de vereniging waarbij u lid blijft van de vereniging en er geen bondscontributie wordt afgedragen. Maar u blijft wel volledig op de hoogte van informatie van zowel de KNLTB als de vereniging.

Wanneer u bij de start van het contributiejaar niet spelend lid bent krijgt u via de administratie een betalingsverzoek met factuur. Vanaf het moment dat u weer gaat spelen zal de geldende contributie voor het nog resterende jaar in rekening worden gebracht.

Wanneer u gedurende het seizoen een verzoek tot  NSL indient wordt dit na 3 maanden geeffectueerd e.e.a. om aanvragen in verband met kortdurende blessures te voorkomen. Restitutie van de reeds betaalde contributie kan dan na 3 maanden van de aanvraag plaats vinden over de dan nog resterende maanden onder aftrek van het tarief voor niet spelende leden. Vanaf het moment dat u weer gaat spelen zal de geldende contributie voor het nog resterende jaar in rekening worden gebracht.

Het is derhalve niet ( meer ) toegestaan om als NSL gebruik te maken van de buitenbanen.

Tennisles:     
Voor informatie over tennislessen verwijzen wij u naar de tab “Training” of “Recreantentraining” of u kunt contact opnemen met onze trainers via trainers@tvhhw.nl.

Lidmaatschap opzeggen
Mocht u het lidmaatschap voor het komende clubjaar willen beëindigen dan schriftelijk (via info@tvhhw.nl) vóór 1 januari 2021. Na deze datum blijft u lid van de vereniging en bent de gehele contributie verschuldigd.

Weer Heerhugowaard