Skip to main content
banner

Geschiedenis van TV Heerhugowaard

Algemeen

De tennisvereniging Heerhugowaard is opgericht op 18 april 1962. De vereniging kon meteen al beschikken over twee tennisbanen, die enkele jaren daarvoor door de gemeente waren aangelegd. Die banen werden vanaf 1960 per dagdeel verhuurd. Maar zowel bij de gemeente als bij de spelers bestond steeds meer de wens een vereniging op te richten. Dat geschiedde dus in 1962, alhoewel dit niet betekende, dat er veel veranderde. De vereniging koos voor recreatieve beoefening van de tennissport en vond aansluiting bij de KNLTB in dat verband niet noodzakelijk. Na een aantal jaren veranderde die mening. De komst van steeds meer nieuwe leden bevorderde de wens tot deelname aan competities. Zo werd in 1966 het lidmaatschap van de tennisbond aangevraagd en kon in 1967 worden deelgenomen aan competities. Toen waren dat de landelijke competitie op zondag en de regionale competitie op zaterdag.

 

De enorme groei van de gemeente Heerhugowaard leidde tot een flinke toeloop van nieuwe leden, zoveel zelfs, dat regelmatig een ledenstop moest worden ingesteld. Door deze toenemende animo voor de tennissport besloot de gemeente het tennispark in 1971 uit te breiden met drie banen. Maar zelfs die uitbreiding bleek niet voldoende om de steeds maar groeiende belangstelling voor de tennissport op te vangen, ook de jeugd meldde zich inmiddels in grote aantallen. De gemeente besloot daarom een nieuw tennispark aan te leggen met een ruime doorgroeimogelijkheid. Dat park met 9 banen werd in 1974 aangelegd op de huidige locatie aan de Van Veenweg. De toename van het aantal leden bleef echter gestaag groeien. Veel sneller dan verwacht groeide het park tot zijn maximale omvang. In 1979 was het aantal leden toegenomen tot bijna 1700, waarmee de tennisvereniging Heerhugowaard de grootste tennisvereniging van Nederland was geworden. Het park omvatte toen 21 buitenbanen en 3 overdekte banen(aangelegd in 1977), want het wintertennis was qua belangstelling inmiddels ook groeiende. Sindsdien is het aantal leden vrijwel constant gebleven. De verdere toename voor tennis werd opgevangen door elders in de gemeente tennisbanen aan te leggen. De belangstelling voor wintertennis, mede veroorzaakt door de trainingen voor de deelname aan competities, leidde tot de bouw van een tweede tennishal in 1991. Het park van de tennisvereniging Heerhugowaard werd daarmee het grootste tennispark onder beheer van één vereniging in Nederland.

 

Competitie

Nadat in 1966 de vereniging was toegetreden tot de KNLTB, werd in 1967 voor het eerst deelgenomen aan de landelijke competitie en niet zonder succes. Vanzelfsprekend werd gestart in de laagste klasse, thans de 7e klasse. Maar meteen werd niet alleen het kampioenschap behaald, maar ook een promotie naar de hogere klasse. Het jaar daarop gebeurde hetzelfde. Vervolgens bleef het eerste team van onze vereniging jarenlang in diezelfde klasse spelen. De mogelijkheid om vanaf 1977 ook 's winters te tennissen in Heerhugowaard droeg bij aan een sterke ontwikkeling van de jeugd. Vanaf 1980 werd de vereniging steeds sterker, hetgeen ook weer achtereenvolgende promoties tot gevolg had. Onder leiding van zeer gemotiveerde trainers groeide de vereniging door naar de allerhoogste klassen. In 1995 werd voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging uitgekomen in de eredivisie. Alhoewel permanente handhaving op dit niveau een te moeilijke opgave bleek, is sindsdien wel doorlopend in de hoofdklasse gespeeld, afgewisseld met de eredivisie. In het jaar van het 50-jarig bestaan van de vereniging in 2012 werd wederom in de eredivisie uitgekomen. De doelstelling om dit met eigen opgeleide speelsters en spelers te bereiken, kan nog steeds worden gerealiseerd. Daarmee neemt onze vereniging een wel zeer bijzondere positie in. De meeste andere topclubs huren topspelers in, desnoods uit het buitenland. Behalve de sterke groei in de hoogte gebeurde hetzelfde in de breedte. In alle klassen van de landelijke competitie wordt door één of meerdere teams van Heerhugowaard deelgenomen.

 

Jeugd

Nadat de vereniging in 1962 was opgericht, werd al vrij snel een trainer aangesteld, in ons geval een trainster. Dit bleek het begin van een trainingsopbouw in lengte van daarop volgende jaren. Nog steeds wordt de jeugd via allerlei tennispromoties enthousiast gemaakt voor de tennissport. Inmiddels kan worden gesproken, dat vanaf het beginnersniveau(de kweekvijver) tot het allerhoogste niveau(de eredivisie) de vereniging trainingen aanbiedt. In 1993 is zelfs een tennisschool opgericht, waaraan ook getalenteerde jeugd van andere verenigingen kan deelnemen. Deze jeugd wordt vervolgens in onze vereniging in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een passende competitieklasse. Meestal begint dit met de landelijke jeugdcompetitie. Ook hierin is onze vereniging zeer succesvol. Er is in Nederland geen enkele vereniging, die zoveel landelijke jeugdkampioenschappen heeft behaald als de tennisvereniging Heerhugowaard. Vanuit deze jeugdcompetitie vindt doorstroming plaats naar de landelijke competitie. De kwaliteit van de in Heerhugowaard opgeleide speelsters en spelers is van een niveau, dat zich kan meten met de landelijke subtop.

 

Verenigingsstructuur

De structuur van de vereniging bestond de eerste twintig jaren uit de standaard opbouw, namelijk een bestuur, meerdere commissies en de jaarlijkse algemene ledenvergadering(ALV). Vanaf 1981 heeft een toen ingestelde Ledenraad belangrijke besluitvormende taken overgenomen van de Algemene Ledenvergadering. De omvang van de vereniging, in het bijzonder de aanstelling van vaste krachten(trainers en administratief personeel), maar ook de vastgoedbezittingen van de vereniging, noopte tot een structuur van gewaarborgde kwalitatieve continuïteit. Naast de Ledenraad blijven de commissies verantwoordelijk voor de uitvoering van de uiteenlopende verenigingsactiviteiten. De Algemene Ledenvergadering bestaat nog steeds, doch heeft een meer informatieve rol. Wel is de ALV belast met de benoeming van leden voor de Ledenraad.

Weer Heerhugowaard

baanhuren