Skip to main content
banner

Bestuursleden

Naam Functie Aftredend op
Jan Hagen Voorzitter December 2023
Geert Draaistra Secretaris September 2020
Theo Al Penningmeester November 2021
Frits van Kempen Bestuurslid December 2023
Piet Berkhout Bestuurslid December 2021
Rob Muijsert Bestuurslid September 2020

Bestuursnieuws

 Zoeken

 • Zoeken naar:   Zoeken 
Aantal per pagina:

Update over coronamaatregelen


Zoals je waarschijnlijk wel weet, vervalt vanaf 25 september vervalt de 1.5 meterregel. Het kabinet heeft wel enkele voorwaarden gesteld om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Zo is voor het gebruik maken van de horeca een coronatoegangsbewijs nodig, ook op sportlocaties. Dit geldt alleen binnen, want het kabinet heeft de maatregelen voor de horeca buiten wat versoepeld.

Als vereniging houden wij ons aan de regels die het kabinet heeft gesteld en aan de invulling die de KNLTB hieraan heeft gegeven.

De KNLTB heeft de maatregelen op haar website gepubliceerd (Corona update KNLTB), maar het komt erop neer dat met ingang van zaterdag 25 september de volgende regels gelden:

 • Voor gasten die binnen in het clubhuis zitten en een hapje/drankje nuttigen, zowel staand als zittend is wel een coronatoegangsbewijs nodig. De check zal niet gelijk bij de ingang gedaan worden, maar kan gedaan worden als je in het horecagedeelte plaatsneemt.
 • Bij het afhalen van drankjes/hapjes aan de bar en het nuttigen daarvan op het terras of langs de baan is een coronatoegangsbewijs niet nodig.
 • Het deel van de kantine rondom de bar blijft enigszins afgescheiden van de rest van de ruimte zodat het mogelijk is om zonder toegangsbewijs een drankje/hapje af te halen.
 • Vanaf 00.00 uur is de horeca gesloten.

Voor mensen die hun kinderen afzetten in de tennishal of bij SIU, geldt dat zij gebruik kunnen maken van de hoofdingang links langs de kantine. Dit is geen onderdeel van de horeca, dus een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Wanneer je echter in de kantine plaats neemt, is wel weer een coronatoegangsbewijs nodig.

We doen een beroep aan onze leden en bezoekers om aan bovenstaande regels mee te werken. Dit is ook in het belang van onze horeca.

Nieuwsflit Padel


HELPT U MEE 0M 6 PADELBANEN OP ONS MOOIE PARK TE REALISEREN?
                                                    
Beste leden,

We hebben heel veel positieve reacties gekregen vanuit de vereniging op ons enquêteformulier. De interesse om mee te denken en ook om de investering financieel te ondersteunen is groot.
Op dit moment hebben we circa € 200.000 aan toezeggingen gekregen voor deelname aan de obligatielening, daar zijn we heel blij mee.
De totale financieringsbehoefte ligt ongeveer op € 300.000 afhankelijk van de hoogte van subsidie die we kunnen krijgen.
Dus we hebben nog ondersteuning nodig!!!!
Er zijn de nodige inhoudelijke vragen binnengekomen, die willen we graag bespreken en beantwoorden tijdens een informatie sessie die we hebben gepland voor:
    
Woensdag 22 September : 19.30 uur in het clubhuis !!!

https://www.nlpadel.nl/alles-over-padel/ontdek-padel/wat-is-padel

Met vriendelijke groeten,

De Padel commissie

In memoriam - Rob Mark


Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erelid Rob Mark.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet als secretaris, voorzitter en eindredacteur van het jubileumboek 50 jaar TVHHW.
Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Het bestuur en leden van Tennisvereniging Heerhugowaard

Jan Hagen, voorzitter.  

Verjaardags mail KNLTB


Vanaf 11 Augustus j.l. heeft de KNLTB samen met TennisDirect een actie opgezet waarbij alle KNLTB leden op hun verjaardag een felicitatie mail ontvangen met daarbij een kortingsbon/kortingscode die gebruikt kan worden bij uw volgende bestelling bij TennisDirect.

Deze mail wordt daadwerkelijk verstuurd vanuit de KNLTB en u kunt deze dus vertrouwen.

Ledenwerving


Op dit moment hebben 3 werkgroepen de opdracht, in het kader van het Rabo Ondersteuningsprogramma, om binnen nu en 2 jaar, 200 nieuwe leden te mogen verwelkomen.

De volgende werkgroepen zijn aan de slag:

 1. B(eachb)alsporten op banen 20-21
 2. Nieuwe bewoners van Heerhugowaard (in het bijzonder De Draai )
 3. Oldstar tennis

Binnenkort zullen de werkgroepen hun plannen aan het bestuur presenteren en zij zullen, na groen licht, ook tot uitvoer overgaan.

Dit kunnen de leden van de werkgroepen uiteraard niet alleen verwezenlijken en zij zullen jou, als lid van TV Heerhugowaard, vragen hen te helpen bij uitvoering hiervan.

Rapport controle borgstelling Waarborgfonds


Dit jaar heeft Stichting waarborgfonds weer een rapport controle borgstelling opgesteld voor de borgstelling van leningen die wij als vereniging zijn aangegaan voor o.a. de nieuwe gravelbanen.

Het rapport kunt u hier lezen

  Weer Heerhugowaard

  baanhuren