Skip to main content
banner

Bestuursleden

Naam Functie Aftredend op
Jan Hagen Voorzitter December 2023
Geert Draaistra Secretaris September 2020
Theo Al Penningmeester November 2021
Frits van Kempen Bestuurslid December 2023
Piet Berkhout Bestuurslid December 2021
Rob Muijsert Bestuurslid September 2020

Bestuursnieuws

 Zoeken

  • Zoeken naar:     Zoeken 
Aantal per pagina:

Alle banen weer open!


Zondag 28 maart alle banen open! Maar een opening zonder feestelijk tintje!

Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Tennis met 4 personen op een baan is dus weer toegestaan. Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 1.5 meter afstand van elkaar houden. Voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, zonder maximale groepsgrootte en zonder 1.5 meter afstand te houden.

Zondag 28 maart om 13.00 uur zullen alle gravelbanen op ons tennispark weer te bespelen zijn. De banen 19 - 21 worden al 2 weken bespeeld en gezien de bezetting hebben veel leden hier hals reikend naar uitgezien.
Normaliter wordt er een openingstoernooi gehouden, maar iedereen weet dat we door de corona beperkingen een ander regiem moeten naleven.
Zolang de corona beperkingen nog gelden is de horeca nog dicht, het terras is tijdelijk in revisie en in afwachting van de bouw van de overkapping. Door materiaal gebrek is hier enige vertraging in opgetreden.

De horeca is nog steeds gesloten en dat betekent dat ook dat het aan – en uitzetten van de baanverlichting van de gravelbanen nog een probleem opleveren. Voorlopig zal de verlichting van de banen slechts kunnen branden wanneer de trainers aanwezig zijn en zij ook de verlichting aan en ook uit kunnen doen.

Blijf gezond en kom slechts om te tennissen, houd de 1.5 m afstand en vermijd lichamelijk contact, geen high-fives etc, wisselen van speelhelft met de klok mee.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers en onze groundsman die samen het park weer speelklaar en mooi en schoon hebben gemaakt.

In memoriam - Rob Mark


Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons erelid Rob Mark.
Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet als secretaris, voorzitter en eindredacteur van het jubileumboek 50 jaar TVHHW.
Wij wensen zijn vrouw en (klein)kinderen veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Het bestuur en leden van Tennisvereniging Heerhugowaard

Jan Hagen, voorzitter.  

Verjaardags mail KNLTB


Vanaf 11 Augustus j.l. heeft de KNLTB samen met TennisDirect een actie opgezet waarbij alle KNLTB leden op hun verjaardag een felicitatie mail ontvangen met daarbij een kortingsbon/kortingscode die gebruikt kan worden bij uw volgende bestelling bij TennisDirect.

Deze mail wordt daadwerkelijk verstuurd vanuit de KNLTB en u kunt deze dus vertrouwen.

Ledenwerving


Op dit moment hebben 3 werkgroepen de opdracht, in het kader van het Rabo Ondersteuningsprogramma, om binnen nu en 2 jaar, 200 nieuwe leden te mogen verwelkomen.

De volgende werkgroepen zijn aan de slag:

  1. B(eachb)alsporten op banen 20-21
  2. Nieuwe bewoners van Heerhugowaard (in het bijzonder De Draai )
  3. Oldstar tennis

Binnenkort zullen de werkgroepen hun plannen aan het bestuur presenteren en zij zullen, na groen licht, ook tot uitvoer overgaan.

Dit kunnen de leden van de werkgroepen uiteraard niet alleen verwezenlijken en zij zullen jou, als lid van TV Heerhugowaard, vragen hen te helpen bij uitvoering hiervan.

Rapport controle borgstelling Waarborgfonds


Dit jaar heeft Stichting waarborgfonds weer een rapport controle borgstelling opgesteld voor de borgstelling van leningen die wij als vereniging zijn aangegaan voor o.a. de nieuwe gravelbanen.

Het rapport kunt u hier lezen

    Weer Heerhugowaard