Skip to main content
header

Contact
Bekijk de contactgegevens van de vereniging.

Documentatie
Download de volgende documenten in pdf formaat

Lidmaatschap opzeggen
Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen, dan kan dat schriftelijk vóór 1 januari i.v.m. de verschuldigde contributie. Na deze datum zijn wij genoodzaakt de KNLTB kosten à € 25,-- (bondskosten plus nieuwe pas) bij u in rekening te brengen.

Nieuws

 Zoeken

  • Zoeken naar:     Zoeken 
Aantal per pagina:

Informatie met betrekking tot het betalen van de contributie 2019


Beste leden,

Er zijn het afgelopen jaar een aantal veranderingen geweest in de communicatie naar de leden en de ICT systemen van de KNLTB. Ook het innen van de contributie gaat per dit jaar op een nieuwe manier.

Overstap naar KNLTB collect
We maken vanaf dit jaar gebruik van de facturatiemodule van de KNLTB; KNLTB Collect. Door het gebruik van KNLTB Collect is het voor onze leden gemakkelijker om de betalingen zelf te volgen. Daarnaast biedt dit systeem de mogelijkheid om via Ideal te betalen.

Hoe werkt de inning van de contributie?
1. Dit jaar ontvang je de jaarlijkse factuur voor de contributie per e-mail vanuit onze ledenadministratie in samenwerking met KNLTB.Collect. Deze e-mail heeft als afzender KNLTB.Collect.
2. Door op de link in de e-mail te klikken kom je op jouw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en kan je jouw factuur inzien, betalen en evt. downloaden. Hierbij kan je kiezen voor betaling via iDEAL of automatische incasso (voorkeur).
Wanneer je kiest voor automatische incasso, krijg je de mogelijkheid het rekeningnummer waar de bedragen van worden afgeschreven te controleren en eventueel te wijzigen. De factuur komt nog steeds van Tennisvereniging Heerhugowaard, maar ieder lid moet dan dus opnieuw een akkoord afgeven (aan KNLTB collect) om de contributie van de rekening te mogen afschrijven (elke mail bevat 1 betaalverzoek/factuur voor 1 lidmaatschap).
LET OP!: Dit heeft mogelijk tot gevolg dat jeugdleden met een eigen email adres wellicht zelf opdracht tot incasso kunnen geven van het bij ons bekende rekeningnummer.
3. Tevens is het mogelijk om andere gegevens, zoals telefoonnummer, adres en e-mail aan te passen. Dit wordt dan direct bijgewerkt in de ledenadministratie.
4. Volg voor het maken van je betaalkeuze en/of wijziging van een rekeningnummer de instructies in de email.
5. De in het verleden afgegeven machtigingen voor automatische incasso zijn niet te gebruiken voor KNLTB.Collect. Je dient dus opnieuw akkoord voor incasso te geven!
Zijn wij niet in het bezit van uw email adres?
Mocht je alsnog gegevens willen wijzigen of hebben wij jouw email adres nog niet, geef dit dan zo snel mogelijk door aan onze administratie (info@tvhhw.nl). Voor dit jaar zal KNLTB Collect bij het ontbreken van een email adres per SMS of op papier contact met je opnemen. Volgend jaar willen wij alle facturen per e mail kunnen versturen.
Heb je vragen over de contributie inning, neem dan contact op met onze penningmeester via bestuur@tvhhw.nl.
PS Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, email adres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB .Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van de betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling (competitiebijdragen, lesgelden e.a.) worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Bereikbaarheid administratie ivm vakantie


De administratie is van 20 juli tot 12 augustus ivm vakantie niet aanwezig. Alle berichten zullen na 12 augustus behandeld worden.

Lidmaatschap beëindigenHet verenigingsjaar loopt van 1 oktober t/m 30 september. Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen, dan kan dat schriftelijk vóór 1 januari i.v.m. de verschuldigde contributie. Na deze datum zijn wij genoodzaakt de KNLTB kosten à € 25,-- (bondskosten plus nieuwe pas) bij u in rekening te brengen.

    Weer Heerhugowaard