Skip to main content
banner

Privacybeleid TV Heerhugowaard

TV Heerhugowaard, gevestigd aan Tennispark Oostertocht, Van Veenweg 100, 1701 HH  Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.tvheerhugowaard.nl
Tennispark Oostertocht
Van Veenweg 100
1701 HH  Heerhugowaard
072-5715706

R. Muijsert is de Functionaris Gegevensbescherming van TV Heerhugowaard Hij is te bereiken via rob.muijsert@tvhhw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

TV Heerhugowaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Speelsterkte
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Lidmaatschapsnummer
 • Bondsnummer
 • Tennis-specifieke diploma’s en certificeringen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tvhhw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken als bijzondere persoonsgegeven uw foto.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TV Heerhugowaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Uw KNLTB ledenpas te laten maken
TV Heerhugowaard verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TV Heerhugowaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 7 jaar voor alle gegevens om aan onze fiscale verplichtingen te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

TV Heerhugowaard verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TV Heerhugowaard blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Via de verenigingsapp hebben alle leden toegang tot de volgende gegevens van alle leden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Foto
 • Speelsterkte
 • Bondsnummer 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TV Heerhugowaard gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 De volgende cookies worden door onze verenigingssite gebruikt en op uw device (of pc/laptop/tablet/mobiel) geplaatst:

Naam Cookie

Soort Cookie

Doel van de cookie

Gebruikt door

Geldigheidsduur/bewaartermijn

Algemene cookies

 

 

 

 

.ASPXANONYMOUS

Functioneel

This cookie is used by sites using the .NET technology platform from Microsoft. It enables the site to maintain an anonymous user-id to track unique users within a session without them logging in or otherwise identifying themselves.

Tvheerhugowaard.nl/tvhhw.nl

40 dagen

__RequestVerificationToken

Beveiliging

this is an anti forgery token (prevent CSRF attack). It guarantees that the poster is the one who gets the form. It prevents from anybody to forge a link and have it activated by a powered user.

Tvheerhugowaard.nl/tvhhw.nl

Gedurende het gebruik van de site (Sessie)

cookieconsent_status

Functioneel

Onthouden acceptatie cookie-melding

Tvheerhugowaard.nl/tvhhw.nl

1 jaar

dnn_IsMobile

Functioneel

Vastleggen of site wordt benaderd via een PC of mobiel device

TVheerhugowaard.nl/tvhhw.nl

Gedurende het gebruik van de site (Sessie)

language

Functioneel

Bepalen welke taal de site moet worden getoond. (altijd NL)

Tvheerhugowaard.nl/tvhhw.nl

Gedurende het gebruik van de site (Sessie)

.DOTNETNUKE

Functioneel

Vastleggen of een gebruiker is ingelogd

Tvheerhugowaard.nl/tvhhw.nl

1 uur zolang de gebruiker is ingelogd

LastPageId

Functioneel

Vastleggen wat de laatst geopende pagina is als een gebruiker is ingelogd

Tvheerhugowaard.nl/tvhhw.nl

Gedurende het gebruik van de site (Sessie)

 

 

 

 

 

Google calendar cookies

 

 

 

 

1P_JAR, NID, OGP, SNID

Functioneel

Deze cookies worden door Google gebruikt om gebruik van de google calendarvast te leggen

.google.com

40 dagen

CONSENT

Functioneel

Onthouden acceptatie cookie-melding

.google.com

19 jaar 7 maanden

 

 

 

 

 

Sportbanner (afhangbord)

 

 

 

 

ASPSESSIONIDACBTTCAS

Functioneel

cookie die wordt gebruikt voor het tonen van advertenties van afhangbord

www1.sportadvertentie.nl

Gedurende het gebruik van de site (Sessie)


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TV Heerhugowaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tvhhw.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TV Heerhugowaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TV Heerhugowaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze ledenadministratie of via info@tvhhw.nl

Weer Heerhugowaard

baanhuren