Welkom op de website van TV Heerhugowaard. Hier vindt u meer informatie over onze vereniging.

Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk/smaak. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) of als u of iemand uit uw huishouden een Corina test moet ondergaan. Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact;

Lees hier meer over de corona maatregelen bij TV Heerhugowaard!

 

TV Heerhugowaard - Nieuws

 Zoeken

 • Zoeken naar:   Zoeken 
Aantal per pagina:

Nieuwe ClubApp en overgang naar AllUnited


Overgang naar nieuw ledenadministratie systeem en nieuwe ClubApp

In de nieuwsbrief van Maart 2021 hebben wij jullie geïnformeerd over de op handen zijnde overstap naar het ledenadministratie systeem van AllUnited. Met deze overgang krijgen wij als vereniging meer en betere mogelijkheden dan dat wij nu tot onze beschikking hebben bij KNLTB.Club.

In deze nieuwsflits willen wij u op de hoogte stellen dat wij de overgang gepland hebben op 12 April 2021. Voor u als lid zullen de veranderingen vooral zichtbaar zijn in de nieuwe ClubApp en de gewijzigde werking van onze afhangborden. Via deze nieuwsbrief willen wij u alvast een voorproefje geven van de nieuwe ClubApp en u de mogelijkheid geven om deze te installeren zodat u deze vanaf 12 April 2021 kunt gaan gebruiken.

Doordat u de mogelijkheid heeft om via de clubApp een reservering te maken tot maximaal 2 dagen in de toekomst zult u 2 dagen voor de daadwerkelijke overgang naar AllUnited gebruik moeten gaan maken van de nieuwe AllUnited ClubApp. U moet dus om voor 12 April een reservering te maken gebruik gaan maken van de nieuwe ClubApp. Het reserveren via de KNLTB.Club App zal vanaf 12 April niet meer mogelijk zijn.

Installeren en ingebruiknemen van de nieuwe ClubApp
U kunt de AllUnited ClubApp downloaden in de Google Play store en de Apple Store. Voor het registreren in de ClubApp maakt u gebruikt van het emailadres dat bij TVHHW bekend is. Binnen enkele dagen ontvangt u van ons een email met een link naar de ClubApp en het emailadres dat u moet gebruiken voor de registratie bij de ClubApp.

Om de ClubApp in gebruik te nemen start u de ClubApp en volgt de volgende instructies:

 1. Open de app
 2. Kies: Ik ben nieuw hier
 3. Vul het mailadres in dat bekend is bij de vereniging
 4. Kies een wachtwoord
 5. Zet het vinkje aan bij de algemene voorwaarden
 6. Klik op Account aanmaken
 7. Je ontvangt een e-mail van Socie
 8. Open deze mail en klik op verifiëren account
 9. Je hebt nu toegang tot de ClubApp

Let op: Leden die gebruik maken van 1 emailadres voor bv het hele gezin/huishouden zullen allemaal in moeten loggen met dat emailadres en het aangemaakte wachtwoord. Na het inloggen in de ClubApp moet je dan de juiste persoon kiezen om mee af te hangen etc.

Als u de eerste keer inlogt in de ClubApp ziet u een melding dat er nog geen profiel foto is en dat u die kan uploaden. U hoeft dit niet te doen. Als de definitieve overgang naar AllUnited is geregeld wordt hier automatisch uw pasfoto getoond.

Hoe ziet de nieuwe ClubApp eruit en wat vindt ik allemaal in de ClubApp
De ClubApp biedt ons vele mogelijkheden die wij gefaseerd beschikbaar zullen stellen wanneer wij als club deze kunnen gebruiken en nodig hebben. De belangrijkste onderdelen van de ClubApp zijn:

 • Profiel/uw gegevens
 • Tennisbaan reserveringen
 • Tennisbaan overzicht
 • Contact info

Profiel/uw gegevens
Bovenaan het menu wordt uw profiel foto en naam getoond. Deze optie geeft u de mogelijkheid om uw gegevens te bekijken en diverse profiel en ClubApp instellingen zoals privacy instellingen te wijzigen. U wordt de eerste keer gevraagd om een pincode/wachtwoord in te stellen om deze optie ivm privacy en misbruik te beschermen.

Home
Hier kunt u de 3 nieuwste nieuwsberichten zien uit Clubnieuws en TennisUpdate. Als u meer berichten wilt lezen kunt u dit doen door op Toon alle te klikken bij Clubnieuws of bij TennisUpdate.

Clubnieuws
Onder clubnieuws vindt u alle actuele nieuwsberichten van de Tennisvereniging zoals die ook op onze website worden getoond.

Tennisbaan reserveringen
Dit onderdeel van de ClubApp wordt gebruikt voor het reserveren van een baan. U ziet hier ook een overzicht van de baanbezetting.

Tennisbaan overzicht
Hier vindt u alleen een overzicht van de baanbezetting voor de komende week getoond.

Agenda
In de agenda zullen wij in de toekomst alle activiteiten van de vereniging laten zien en kunt u dus zien welke activiteit wanneer georganiseerd wordt.

Contact Info
Hier vindt u de contactgegevens van de Tennisvereniging.

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om de nieuwe ClubApp te installeren. Hierin staat uw emailadres en zit een link naar de clubApp in de Google Playstore en Apple Store.

Meer informatie over de ClubApp en de werking van de verschillende onderdelen kunt u binnenkort op onze website lezen en over enkele dagen zullen wij u een uitnodging sturen om de App te installeren.

Alle banen weer open!


Zondag 28 maart alle banen open! Maar een opening zonder feestelijk tintje!

Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Tennis met 4 personen op een baan is dus weer toegestaan. Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 1.5 meter afstand van elkaar houden. Voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, zonder maximale groepsgrootte en zonder 1.5 meter afstand te houden.

Zondag 28 maart om 13.00 uur zullen alle gravelbanen op ons tennispark weer te bespelen zijn. De banen 19 - 21 worden al 2 weken bespeeld en gezien de bezetting hebben veel leden hier hals reikend naar uitgezien.
Normaliter wordt er een openingstoernooi gehouden, maar iedereen weet dat we door de corona beperkingen een ander regiem moeten naleven.
Zolang de corona beperkingen nog gelden is de horeca nog dicht, het terras is tijdelijk in revisie en in afwachting van de bouw van de overkapping. Door materiaal gebrek is hier enige vertraging in opgetreden.

De horeca is nog steeds gesloten en dat betekent dat ook dat het aan – en uitzetten van de baanverlichting van de gravelbanen nog een probleem opleveren. Voorlopig zal de verlichting van de banen slechts kunnen branden wanneer de trainers aanwezig zijn en zij ook de verlichting aan en ook uit kunnen doen.

Blijf gezond en kom slechts om te tennissen, houd de 1.5 m afstand en vermijd lichamelijk contact, geen high-fives etc, wisselen van speelhelft met de klok mee.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers en onze groundsman die samen het park weer speelklaar en mooi en schoon hebben gemaakt.

Inschrijven Hooge Waerder Competities 2021


Beste Leden,

Helaas is De Hooge Waerder winter competitie niet zo verlopen als we gehoopt hadden. Ook voor de aankomende zomer competitie is er nog niks zeker. We kunnen vanaf volgende week wel weer met 4 personen buiten tennissen, maar wanneer we ook weer in competitie verband mogen spelen is nog onduidelijk. Wij hopen dat we weer snel mogen starten en zijn daarom toch maar begonnen met de voorbereidingen.

Zodra er ook toestemming is om de interne competities te mogen starten zullen we binnen 2 weken starten met de competities. We hebben de inschrijving geopend, je kan je inschrijven tot 31 Maart.

We hopen dat iedereen weer van de partij is en dat we weer een mooi seizoen mogen hebben.

Link naar De Hooge Waerder interne avond competitie;
Toernooi.nl - De Hooge Waerder Interne Competitie 2021 - Organisatie

Link naar De Hooge Waerder interne woensdag ochtend competitie
Toernooi.nl - De Hooge Waerder Interne Woensdag ochtend competitie - Organisatie

Groeten  Interne competitie

 

Maik en Bart

Nieuwsbrief Maart 2021


COVID-19:
Het indoortennis ligt al 3 maanden stil, gelukkig konden de trainingen voor de jeugd buiten doorgaan. Hetzelfde geldt voor vrij tennissen, echter nog steeds alleen enkelspel. We prijzen ons gelukkig met de all-weather banen! Bij uitbreiding houden wij u op de hoogte.  Belangrijk blijft dat echt iedereen zich aan de protocollen blijft houden, niet eerder komen als noodzakelijk en letten op 1,5 meter afstand bij de wissel.

Laatste nieuws: Gisteren werd duidelijk dat vanaf 16 maart dubbelen weer mogelijk is voor de leden ouder dan 27 jaar.

Financiële regelingen i.v.m. Covid-19:
Het bestuur kan u meedelen dat zij, waar mogelijk, gebruik maakt van regelingen ter ondersteuning van onze financiële positie. Maar wij zijn in een positie gekomen dat er veel minder geld binnenkomt.

Binnenkort kunnen de mensen die binnenbanen gehuurd hebben de afgelopen winter een mail verwachten over compensatie van de huursom.

Donatie St. NUT
Als vereniging hebben wij een donatie van €9550 mogen ontvangen als steun in deze corona tijd. Uiteraard onze hartelijke dank daarvoor!

Betaling lidmaatschap:
Inmiddels hebt u het verzoek tot betaling lidmaatschap ontvangen, de vervaldatum hiervan is inmiddels gepasseerd. Sommige leden lijken vanwege de Covid maatregelen de betaling uit te willen stellen, echter “niet betalen betekent niet tennissen” en de verplichting tot betaling van de contributie blijft volledig staan, u bent immers lid.

Voorjaarswerk buitenbanen: 
Mede vanwege het gunstige weer, worden de buitenbanen 19 t/m 21 versneld speelklaar gemaakt. In het begin zijn de banen nog superzacht. Daarom zijn de banen tot 16 maart alleen voor de jeugd geopend. Veeg na afloop nauwkeurig. De andere banen volgen zo spoedig mogelijk, zodra ze gereed zijn, worden ze vrijgegeven en kunt u afhangen.

Clubhuis:
Nog deze maand worden de versleten zonneschermen vervangen. We gaan over naar een overkapping, de gehouden enquête was hier duidelijk over.  Hierdoor kunnen we nog meer buiten zitten en het meubilair blijft langer gespaard.

All United
Het bestuur heeft gekozen voor een nieuw afhangsysteem. Dit systeem is tevens gekoppeld aan verlichting en toegang, dus als u binnen een binnen baan reserveert dan krijgt u toegang inclusief automatische opstart van de verlichting. Zodra binnen spelen weer mag is, bij een dichte horeca, de toegang dan via de corridor. Ieder lid krijgt hiervoor een nieuw pasje. De uitrol begint langzaam vorm te krijgen, we houden u op de hoogte.

Duurzaamheid
Tevens zijn we een duurzaamheid slag aan het maken. Recentelijk is het energie verbruik in beeld gebracht (energiescan) en gaan we nu stappen zetten om voor de korte en middellange termijn duurzame verbeteringen aan te brengen. In dit kader zoeken we nog leden die dit project mede onder professionele begeleiding willen uitvoeren. Er zijn vast leden die dit een uitdaging vinden. Via info@tvhhw.nl kan je je melden als je je hiertoe aangetrokken voelt.

Gemeente en TVHHW:
Helaas hebben we nog steeds een dispuut met onze gemeente. We proberen de verschillen van inzicht over de inhoud van huur- en opstal overeenkomsten, die stammen uit de jaren ’90 van de vorige eeuw, opgelost te krijgen via overleg. Dit blijkt helaas een moeilijke missie te zijn.

Voorjaarscompetitie 2021:
Vooralsnog is de voorjaarscompetitie door de KNLTB uitgesteld tot mei. We mogen weer trots zijn op veel deelname. Zodra er meer informatie is, hoort u dit uiteraard.

Algemene Ledenvergadering:
Fysiek vergaderen kan nu niet, toch willen we graag rekening en verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid, dus wordt een online vergadering voorbereid. In een volgende nieuwsbrief meer informatie.

Sponsoring:
Bij Jim Tesselaar kunt u nog steeds uw huis te koop zetten. Hij sponsort ons per verkocht of aangekocht object met € 250,-

Drukkerij Proja is krachtig in concept, print én druk. Of het nu gaat om het drukken van een geboortekaartje, of het uitbrengen van een uitgebreid naslagwerk: Iedere uiting wordt met aandacht en precisie gerealiseerd. De lat ligt hoog, de lijnen zijn kort en de aanpak is persoonlijk.  Kwaliteit staat altijd voorop. Uw drukwerk is tenslotte uw visitekaartje en dat van ons.

Bij Hubo Heerhugowaard vind je een groot assortiment aan doe-het-zelf artikelen om iedere doe-het-zelf-klus tot een succes te maken. Kom je onverhoopt niet uit een klus? Vraag hen dan gerust om advies. Met de kennis die zij aan boord hebben kunnen zij je ongetwijfeld vakkundig helpen. Mocht je er echt niet uit komen, dan hebben ze altijd nog een kundige montageservice achter de hand. www.hubo.nl/heerhugowaard

All-In-Tarief voor Jeugd t/m 12 Jaar


Vanaf 1 oktober wijzigen de tarieven voor de jeugd tot en met 12 jaar met ingang van het 2020/2021 geldt het tarief van € 27.50 per maand. Dit maandbedrag is inclusief contributie, 1 standaardtraining gedurende 37 weken in de periode 1 oktober t/m 30 september en hij/zij maakt dan tevens deel uit van de Tennisopleiding van TV Heerhugowaard, deelname aan de World Toer en nog nader aan te kondigen activiteiten welke door de vereniging georganiseerd worden

Gezocht: leden voor de nieuwe Jeugdcommissie


We zijn op zoek naar leden voor de nieuwe jeugdcommissie. De jeugdcommissie die we hadden heeft jarenlang fantastisch werk verricht voor de jeugd, maar die commissie heeft nu opgehouden te bestaan. Er moet dus een nieuwe jeugdcommissie komen om diverse activiteiten voor de jeugd te organiseren. Om onze jeugdleden voor de club te behouden is dit absoluut noodzakelijk !  Het is ook fijn als er zich mensen aanmelden die bij één of meerdere activiteiten willen helpen, maar we hebben als basis echt een commissie met vaste mensen nodig. De jeugdcommissie zet zich in om de jeugd van TV Heerhugowaard te laten genieten van tennis en hun tennisspel verder te ontwikkelen. Activiteiten die door de jeugdcommissie worden georganiseerd zijn:

 • - Openingstoernooi
 • - Voorjaarscompetitie groen en junioren
 • - Rode en Oranje competitie voor- en najaar
 • - Hooimaand event Oranje
 • - Clubkampioenschappen jeugd
 • - Ouder-kind toernooi
 • - Beatz !


Vind je het leuk om met jeugd op te trekken en activiteiten voor ze te organiseren en heb je nog een klein beetje tijd vrij? Tennist je eigen (klein)kind misschien (hoeft niet) ? Man of vrouw, oud of jong? Maakt niet uit!

Er zijn twee manieren om ons te helpen:

1. Wordt lid van de nieuwe jeugdcommissie! We vergaderen zo’n 9 keer per jaar en organiseren alle activiteiten. We willen er naar toe dat een activiteit door één jeugdcommissielid wordt georganiseerd, ondersteund door enkele ouders. Zo blijft het voor de leden van de jeugdcommissie ook leuk om te doen;

2. Help mee met een van de activiteiten die we organiseren. Veel mensen willen graag helpen, maar willen liever niet vast in een commissie. Meld je dan aan voor één van onze activiteiten.

Stuur een email naar trainers@tvhhw.nl en help de nieuwe jeugdcommissie vorm te geven!

  Weer Heerhugowaard

  Sponsors


  Openingstijden

  Buitenbanen (zomer):
  8.00 - 23.00 uur

  Hal (zomer):
  ma – vrij van 09.00 – 23.00 uur

  Meer info over halhuur