Welkom op de website van TV Heerhugowaard. Hier vindt u meer informatie over onze vereniging.

Blijf thuis als je zelf of iemand uit jouw huishouden een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 37,5 C°), verlies van reuk/smaak. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19) of als u of iemand uit uw huishouden een Corina test moet ondergaan. Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact;

Lees hier meer over de corona maatregelen bij TV Heerhugowaard!

 

TV Heerhugowaard - Nieuws

 Zoeken

 • Zoeken naar:   Zoeken 
Aantal per pagina:

Nieuwsflits Mei 2021


Rekening houdend met alle corona regels en beperkingen gaan we toch weer langzaam weer naar een andere tennisomgeving.

TOSS MIDDAG
Zondag 9 mei om 13.00 uur starten we weer een toss middag. Gewoon ongedwongen dubbelen met spelers van ongeveer dezelfde sterkte. Bij verlies schuif je met jouw maatje een plaatsje op naar een “lager” veld en wordt jouw maatje je nieuwe tegenstander. Bij winst schuif je uiteraard op naar een hoger veld.
Geen handen schudden, houd de 1.5 m afstand en blijf alert, het virus is nog niet verslagen.
Helaas is de horeca nog gesloten maar we hebben goede hoop dat zij binnenkort ook weer open mogen. Bij slecht weer zal een en ander niet doorgaan, maar de vooruitzichten zijn goed. Maar ook dan en nu blijft het devies, houd je aan de RIVM RICHTLIJNEN.

GEMEENTE
Zoals u ongetwijfeld in de media gelezen heeft, vindt de Gemeente dat een juridisch conflict met ons over de verhuur van baan 6 aan SiU via de rechter tot een uitsluitsel moet leiden. Waar gaat dat eigenlijk over denkt u misschien?

Wij hebben in 2018 en 2019 met de gemeente gesproken over een uitbreiding van verschillende sporten op ons park. Ons ledenbestand was tot onder de 1.100 gezakt en wij waren van mening dat met bijvoorbeeld beachtennis, beachvolleybal, beachhandbal en mogelijk padel er meer mensen naar ons park zouden komen en wellicht ook lid zouden worden.
De Gemeente was echter niet gecharmeerd dat wij baan 6 aan SiU (de gymvereniging Sport in Uitvoering) hadden verhuurd, want dat hadden wij zonder toestemming gedaan
SiU zocht al jaren naar één grotere sporthal waarin zij niet altijd hun attributen moesten opruimen, etc. Zij waren dolblij dat zij 800 kinderen en jeugdigen op één locatie in een grote ruimte les konden geven.

In de gesprekken met de Gemeente kwam de burgemeester uiteindelijk met een voorstel om de huurprijs voor de vierkante meters die wij aan SiU ter beschikking stelden marktconform te verhogen. Dat zou voor ons een huurverhoging van ruim €2.000 betekenen. Daardoor kon SiU op baan 6 blijven en wij bleven de huur van baan 6 ontvangen. Uiteraard mochten wij die verhoging bij SiU in rekening brengen, SiU kon die verhoging wellicht via extra subsidie van de gemeente terugontvangen. Met dit voorstel zijn wij toen akkoord gegaan. Het moest nog slechts op papier gezet worden, zodat dit officieel geregeld kon worden. Via een mail kwam een bevestiging waarop wij konden reageren. Inhoudelijk voldeed het niet 100% aan onze wensen, via een ‘reply’ aan de Gemeente duidelijk gemaakt (periode december 2019).

Bij wijziging van de wethouder Sport in 2020 werd kennelijk ook het tot dusver gevoerde beleid en de afspraken die wij met de Gemeente hadden gemaakt eenzijdig gewijzigd.
Wethouder Annette Groot wilde inspraak in het verhuren van m2 van ons complex aan derden. Wij hielden vast aan een geldig huurcontract en de eerder gemaakte afspraken met de Gemeente. De Gemeente vindt dat alle verhuur van m2 van ons complex via de Sport NV moet lopen. Op zich hebben wij aangegeven daar geen bezwaar tegen te hebben, maar hierop hebben wij geen reactie mogen ontvangen.
Wij hebben het eerdere aanbod van de Gemeente om via een onafhankelijke derde partij, een soort mediation tot een voor beide partijen bindend uitkomst te komen, geweigerd. Wij hebben geweigerd, omdat wij nog steeds van mening zijn dat wij geen juridisch conflict hebben en dat de Gemeente een spelletje speelt. En wij willen alleen maar spelletjes spelen met onze leden op ons prachtig tennispark. Wij houden u op de hoogte.

Gesproken over ons tennispark:
Vanaf deze plek een compliment voor onze groundsman Ad (ondersteund door Theo), de banen liggen er keurig bij, werkelijk een plaatje! Ook een compliment voor de mannen die het onderhoud doen op het park zelf, geweldig zoals alles weer mooi groen wordt.

Ledenwerfacties:
Bestuur en trainers hebben gewerkt aan ‘meer leden’, welnu dat is aardig geslaagd, momenteel telt de vereniging zo’n 1.245 leden! Moet ook gezegd worden, de Gemeente middels Sport NV draagt bij aan de kosten van advertising, e.d.

Sponsoring:
Ook dit jaar hebben wij weer een actie opgezet met Loogman Carwash, gevestigd aan de Pascalstraat 12. Vanaf NU kunt u via onze website vouchers bestellen, kosten slechts € 12,50 per stuk, waarmee u uw auto kunt laten wassen. Normale prijs € 17,50. Iedere verkochte voucher levert de club € 5,- op! Ga naar www.tvheerhugowaard.nl/sponsorshop en doe uw voordeel. De vouchers worden thuisbezorgd, hopelijk straks ook weer te koop bij Steffie.

Horeca Nieuws


Beste leden,

Helaas mag ons terras en daarmee ook de horeca (Steffie) nog niet open. Afgelopen vrijdag heeft Steffie te horen gekregen dat opening van horeca terrassen op of bij sportaccomodaties niet onder de versoepelingen vallen. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-1-openingsplan)

Wij hopen dat bij de volgende ronde van versoepelingen de terrassen van horeca op sportaccomodaties ook weer open mogen en Steffie ons weer kan voorzien van die lekkere drankjes na een potje tennissen.

Alle banen weer open!


Zondag 28 maart alle banen open! Maar een opening zonder feestelijk tintje!

Vanaf 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Tennis met 4 personen op een baan is dus weer toegestaan. Voorwaarde is wel dat spelers van 27 jaar en ouder 1.5 meter afstand van elkaar houden. Voor jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar was sporten bij sportaccommodaties al toegestaan, zonder maximale groepsgrootte en zonder 1.5 meter afstand te houden.

Zondag 28 maart om 13.00 uur zullen alle gravelbanen op ons tennispark weer te bespelen zijn. De banen 19 - 21 worden al 2 weken bespeeld en gezien de bezetting hebben veel leden hier hals reikend naar uitgezien.
Normaliter wordt er een openingstoernooi gehouden, maar iedereen weet dat we door de corona beperkingen een ander regiem moeten naleven.
Zolang de corona beperkingen nog gelden is de horeca nog dicht, het terras is tijdelijk in revisie en in afwachting van de bouw van de overkapping. Door materiaal gebrek is hier enige vertraging in opgetreden.

De horeca is nog steeds gesloten en dat betekent dat ook dat het aan – en uitzetten van de baanverlichting van de gravelbanen nog een probleem opleveren. Voorlopig zal de verlichting van de banen slechts kunnen branden wanneer de trainers aanwezig zijn en zij ook de verlichting aan en ook uit kunnen doen.

Blijf gezond en kom slechts om te tennissen, houd de 1.5 m afstand en vermijd lichamelijk contact, geen high-fives etc, wisselen van speelhelft met de klok mee.

Het bestuur dankt alle vrijwilligers en onze groundsman die samen het park weer speelklaar en mooi en schoon hebben gemaakt.

Nieuwsbrief Maart 2021


COVID-19:
Het indoortennis ligt al 3 maanden stil, gelukkig konden de trainingen voor de jeugd buiten doorgaan. Hetzelfde geldt voor vrij tennissen, echter nog steeds alleen enkelspel. We prijzen ons gelukkig met de all-weather banen! Bij uitbreiding houden wij u op de hoogte.  Belangrijk blijft dat echt iedereen zich aan de protocollen blijft houden, niet eerder komen als noodzakelijk en letten op 1,5 meter afstand bij de wissel.

Laatste nieuws: Gisteren werd duidelijk dat vanaf 16 maart dubbelen weer mogelijk is voor de leden ouder dan 27 jaar.

Financiële regelingen i.v.m. Covid-19:
Het bestuur kan u meedelen dat zij, waar mogelijk, gebruik maakt van regelingen ter ondersteuning van onze financiële positie. Maar wij zijn in een positie gekomen dat er veel minder geld binnenkomt.

Binnenkort kunnen de mensen die binnenbanen gehuurd hebben de afgelopen winter een mail verwachten over compensatie van de huursom.

Donatie St. NUT
Als vereniging hebben wij een donatie van €9550 mogen ontvangen als steun in deze corona tijd. Uiteraard onze hartelijke dank daarvoor!

Betaling lidmaatschap:
Inmiddels hebt u het verzoek tot betaling lidmaatschap ontvangen, de vervaldatum hiervan is inmiddels gepasseerd. Sommige leden lijken vanwege de Covid maatregelen de betaling uit te willen stellen, echter “niet betalen betekent niet tennissen” en de verplichting tot betaling van de contributie blijft volledig staan, u bent immers lid.

Voorjaarswerk buitenbanen: 
Mede vanwege het gunstige weer, worden de buitenbanen 19 t/m 21 versneld speelklaar gemaakt. In het begin zijn de banen nog superzacht. Daarom zijn de banen tot 16 maart alleen voor de jeugd geopend. Veeg na afloop nauwkeurig. De andere banen volgen zo spoedig mogelijk, zodra ze gereed zijn, worden ze vrijgegeven en kunt u afhangen.

Clubhuis:
Nog deze maand worden de versleten zonneschermen vervangen. We gaan over naar een overkapping, de gehouden enquête was hier duidelijk over.  Hierdoor kunnen we nog meer buiten zitten en het meubilair blijft langer gespaard.

All United
Het bestuur heeft gekozen voor een nieuw afhangsysteem. Dit systeem is tevens gekoppeld aan verlichting en toegang, dus als u binnen een binnen baan reserveert dan krijgt u toegang inclusief automatische opstart van de verlichting. Zodra binnen spelen weer mag is, bij een dichte horeca, de toegang dan via de corridor. Ieder lid krijgt hiervoor een nieuw pasje. De uitrol begint langzaam vorm te krijgen, we houden u op de hoogte.

Duurzaamheid
Tevens zijn we een duurzaamheid slag aan het maken. Recentelijk is het energie verbruik in beeld gebracht (energiescan) en gaan we nu stappen zetten om voor de korte en middellange termijn duurzame verbeteringen aan te brengen. In dit kader zoeken we nog leden die dit project mede onder professionele begeleiding willen uitvoeren. Er zijn vast leden die dit een uitdaging vinden. Via info@tvhhw.nl kan je je melden als je je hiertoe aangetrokken voelt.

Gemeente en TVHHW:
Helaas hebben we nog steeds een dispuut met onze gemeente. We proberen de verschillen van inzicht over de inhoud van huur- en opstal overeenkomsten, die stammen uit de jaren ’90 van de vorige eeuw, opgelost te krijgen via overleg. Dit blijkt helaas een moeilijke missie te zijn.

Voorjaarscompetitie 2021:
Vooralsnog is de voorjaarscompetitie door de KNLTB uitgesteld tot mei. We mogen weer trots zijn op veel deelname. Zodra er meer informatie is, hoort u dit uiteraard.

Algemene Ledenvergadering:
Fysiek vergaderen kan nu niet, toch willen we graag rekening en verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid, dus wordt een online vergadering voorbereid. In een volgende nieuwsbrief meer informatie.

Sponsoring:
Bij Jim Tesselaar kunt u nog steeds uw huis te koop zetten. Hij sponsort ons per verkocht of aangekocht object met € 250,-

Drukkerij Proja is krachtig in concept, print én druk. Of het nu gaat om het drukken van een geboortekaartje, of het uitbrengen van een uitgebreid naslagwerk: Iedere uiting wordt met aandacht en precisie gerealiseerd. De lat ligt hoog, de lijnen zijn kort en de aanpak is persoonlijk.  Kwaliteit staat altijd voorop. Uw drukwerk is tenslotte uw visitekaartje en dat van ons.

Bij Hubo Heerhugowaard vind je een groot assortiment aan doe-het-zelf artikelen om iedere doe-het-zelf-klus tot een succes te maken. Kom je onverhoopt niet uit een klus? Vraag hen dan gerust om advies. Met de kennis die zij aan boord hebben kunnen zij je ongetwijfeld vakkundig helpen. Mocht je er echt niet uit komen, dan hebben ze altijd nog een kundige montageservice achter de hand. www.hubo.nl/heerhugowaard

All-In-Tarief voor Jeugd t/m 12 Jaar


Vanaf 1 oktober wijzigen de tarieven voor de jeugd tot en met 12 jaar met ingang van het 2020/2021 geldt het tarief van € 27.50 per maand. Dit maandbedrag is inclusief contributie, 1 standaardtraining gedurende 37 weken in de periode 1 oktober t/m 30 september en hij/zij maakt dan tevens deel uit van de Tennisopleiding van TV Heerhugowaard, deelname aan de World Toer en nog nader aan te kondigen activiteiten welke door de vereniging georganiseerd worden

Gezocht: leden voor de nieuwe Jeugdcommissie


We zijn op zoek naar leden voor de nieuwe jeugdcommissie. De jeugdcommissie die we hadden heeft jarenlang fantastisch werk verricht voor de jeugd, maar die commissie heeft nu opgehouden te bestaan. Er moet dus een nieuwe jeugdcommissie komen om diverse activiteiten voor de jeugd te organiseren. Om onze jeugdleden voor de club te behouden is dit absoluut noodzakelijk !  Het is ook fijn als er zich mensen aanmelden die bij één of meerdere activiteiten willen helpen, maar we hebben als basis echt een commissie met vaste mensen nodig. De jeugdcommissie zet zich in om de jeugd van TV Heerhugowaard te laten genieten van tennis en hun tennisspel verder te ontwikkelen. Activiteiten die door de jeugdcommissie worden georganiseerd zijn:

 • - Openingstoernooi
 • - Voorjaarscompetitie groen en junioren
 • - Rode en Oranje competitie voor- en najaar
 • - Hooimaand event Oranje
 • - Clubkampioenschappen jeugd
 • - Ouder-kind toernooi
 • - Beatz !


Vind je het leuk om met jeugd op te trekken en activiteiten voor ze te organiseren en heb je nog een klein beetje tijd vrij? Tennist je eigen (klein)kind misschien (hoeft niet) ? Man of vrouw, oud of jong? Maakt niet uit!

Er zijn twee manieren om ons te helpen:

1. Wordt lid van de nieuwe jeugdcommissie! We vergaderen zo’n 9 keer per jaar en organiseren alle activiteiten. We willen er naar toe dat een activiteit door één jeugdcommissielid wordt georganiseerd, ondersteund door enkele ouders. Zo blijft het voor de leden van de jeugdcommissie ook leuk om te doen;

2. Help mee met een van de activiteiten die we organiseren. Veel mensen willen graag helpen, maar willen liever niet vast in een commissie. Meld je dan aan voor één van onze activiteiten.

Stuur een email naar trainers@tvhhw.nl en help de nieuwe jeugdcommissie vorm te geven!

  Weer Heerhugowaard

  Sponsors


  Openingstijden

  Buitenbanen (zomer):
  8.00 - 23.00 uur

  Hal (zomer):
  ma – vrij van 09.00 – 23.00 uur

  Meer info over halhuur