Welkom op de nieuwe website van TV Heerhugowaard. Hier vindt u meer informatie over onze vereniging.

Mocht u problemen ondervinden op onze website mail ons dan op webmaster@tvheerhugowaard.nl

TV Heerhugowaard - Nieuws

 Zoeken

 • Zoeken naar:   Zoeken 
Aantal per pagina:

Algemene Leden Vergadering 2020


De jaarlijkse algemene leden vergadering vindt dit jaar plaats op 4 februari om 20:00u.

De volgende documenten zijn beschikbaar voor deze Algemene leden vergadering:

Financiële stukken:
1. Jaarrekening 2018-2019
2. Begroting 2019-2020
3. rapport controle borgstelling

Agenda & Verslagen:
1.
2. (nog niet alle jaarverslagen zijn binnen en kunnen nog worden toegevoegd)

Inschrijven Hooge Waerder Competities 2020


Vanaf heden kunt u zich inschrijven voor de Hooge Waerder Zomercompetitie en Hooge Waerder woensdagochtend damescompetitie.

U kunt zich individueel of als team inschrijven via toernooi.nl.

De inschrijving sluit op 15 maart 2020.

Bok en Geit toernooi gesloten


 

De inschrijving voor het Bok en Geit 2.0 toernooi is vanaf 15 januari 2020 gesloten!.

Alle eventuele inschrijvingen die binnenkomen na 15 januari 2020 om 21.00 uur kunnen helaas niet meer worden gehonoreerd.

Rapport controle borgstelling Waarborgfonds


Dit jaar heeft Stichting waarborgfonds weer een rapport controle borgstelling opgesteld voor de borgstelling van leningen die wij als vereniging zijn aangegaan voor o.a. de nieuwe gravelbanen.

Het rapport kunt u hier lezen

Nieuwsbrief December 2019


Nieuwjaars receptie zaterdag 4 januari 2020.

Ook dit jaar willen wij even stilstaan bij de start van het nieuwe jaar.
Wij gaan dit doen tijdens het:Open Rabobank Oud&Nieuw toernooi van 21.00 tot 22.00 uur.

Bij deze nodigen wij u dan ook van harte uit om het glas met ons te heffen en elkaar het allerbeste te wensen voor 2020.

Rabobank ondersteuning traject.
Het Rabobank ondersteuning traject is op 2 december jl daadwerkelijk van start gegaan. Er zijn 3 groepen gevormd die gelijk aan het werk zijn gegaan. Dit werk bestond uit het opstellen van een programma en het zetten van de eerste stap van de uitvoering. Wij zullen u de komende maanden verder op de hoogte houden van de voortgang en mogelijk ook verzoeken voor uw assistentie natuurlijk.

Pasjes 2020.

Let op:

Het pasje van 2019 is ook geldig voor 2020. Gooi het dus niet weg!

Contributie 2020.
Tijdens de LR-vergadering van 5 november 2019 heeft het bestuur voorgesteld de contributie te verhogen naar € 155,-. Voor dit bedrag kunt u, uiteraard het hele zomerseizoen gebruik maken van alle buiten banen en in de winterperiode van de 4 all-weather banen. Voor het gebruik van deze 4 banen hoeft u dus geen apart winter abonnement oid te nemen.

Uniek in tennisland!!!!

Gemeente.
Tijdens het overleg van 31 oktober met de gemeente zijn we na de nodige discussies tot een overeenstemming gekomen met de gemeente. Wij mogen van de gemeente diverse (bal-)sporten op ons park verwelkomen. Vragen wij hier een vergoeding voor dan zal de pacht hierdoor, gelijk als voor SiU, opgehoogd worden. De geringe mate van verhoging hiervan heeft het bestuur uiteindelijk doen besluiten hiermee akkoord te gaan. De besluitvormende notitie zal binnenkort op de website worden geplaatst.

Bestuursleden.
Zoals al aangegeven stopt Jos Klaver eind 2019 als voorzitter van onze vereniging. Er hebben zich een aantal potentiele bestuur kandidaten aangemeld, hiervan zijn Jan Hagen en Frits van Kempen reeds door de LR als bestuursleden geaccepteerd. Daarnaast voeren wij nog gesprekken met twee heren die reeds een aantal keren een bestuursvergadering bijgewoond hebben. Een hoopvolle ontwikkeling dus. Maar… nog steeds geen dames in het bestuur. Wij nodigen dames nog steeds uit om een keer een vergadering bij te wonen en het liefst om deel te nemen.

Jaarrekening en begroting
Op dinsdag 17 december heeft het bestuur de jaarstukken 2019 en de begroting 2020 ter goedkeuring gepresenteerd aan de Leden Raad. Tevens heeft de LR inzicht gekregen in de langere termijninvestering en onderhoud schema’s. De begroting is door de ledenraad goedgekeurd. Het rapport van de Kas Commissie is aangenomen en zal aan de leden tijdens de ALV voorgelegd worden met decharge advies. Deze stukken alsmede de meerjaren onderhoud en investering schema’s staan vanaf vandaag op onze website.

ALV
De Ledenraad heeft de algemene ledenvergadering over 2019 uitgeschreven voor dinsdag 4 februari 2019 om 20.00 uur in het clubhuis. Uw aanwezigheid hierbij wordt door de LR en het bestuur zeer op prijs gesteld. Ook hoort u dan onze plannen voor het komend jaar. De jaarverslagen zullen hiervoor tijdig op de website beschikbaar zijn.

All-in-0ne principe
Vanaf 1 oktober 2020 zal voor de junior speler (<18 jr) het all-in-one principe worden toegepast. Dat betekent dat een jeugdige speler vanaf het aanmelden een paar keer in de week speelt, waaronder na enige tijd onderlinge wedstrijdjes. Contributie wordt per maand betaald. Men krijgt dus les, speelt wedstrijdjes en we creëren een tennisgroep ipv individueel tennisles. Ouders worden dan ook verplicht om als vrijwilliger minimaal een activiteit per jaar voor hun kinderen te ondernemen.

REGU Tennis Academy
Remco en Guido vormen vanaf 1 april 2020 de tennisacademie en zij zullen vanaf dat moment alle recreantenlessen voor hun rekening nemen. Zij krijgen daarvoor in de zomerperiode de banen 7 en 14 als vaste lesbanen toegewezen waarbij zij voorrang krijgen om hun lesuren zelf in het systeem te plannen.

Voor de winterperiode die vanaf 21 september volgende jaar start nemen zij alle uren over van de tennisschool All-In. 

Formeel moet de beslissing nog genomen worden maar het ligt in de bedoeling baan 4 en baan 5 van een nieuwe vloer te voorzien en die dan als vaste binnen trainingsbanen te bestempelen.

Tenslotte wensen wij als bestuur van TVHHW u prettige Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gezond en sportief 2020.

Enthousiastelingen gezocht.


Enthousiastelingen gezocht.

Met externe hulp willen we onze vereniging een boost geven.

Ons doel is 200 nieuwe leden te verwelkomen.

Met 3 werkgroepen willen we snel aan de slag gaan. De thema's zijn;

1 de  nieuwe inwoners van Heerhugowaard
2 de balsporter
3 de gepensioneerden

We gaan 2 December in de avonduren starten met brainstormen en acties uitwerken. Kost je echt niet veel tijd, het is een kort en bondig traject.

Dus geef je op, is toch leuk om wat te doen voor onze vereniging? Aanmelden is heel eenvoudig, stuur een mail naar bestuur@tvhhw.nl

Veel dank alvast namens het bestuur.

Baan huren?


Voor het wekelijks op een vaste tijd huren van een baan in één van de hallen zijn er nog uren beschikbaar.
Heeft u interesse, neem dan contact op met de administratie (info@tvhhw.nl of 072-5712935). 

Het huren van een losse baan: via onze website www.tvhhw.nl => Baan huren.

Zaterdagavondarrangementen (van 20.00 - 23.00 uur): Hal met 3 banen € 100,00. Neem hiervoor contact op met Steffie van de Horeca 072-5715706

Het winterseizoen is gestart op maandag 16 september 2019 en loopt door t/m zondag 29 maart 2020.
In de periode van maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 zullen, in verband met de feestdagen en het invitatietoernooi, de hallen gesloten zijn. U kunt dan indien beschikbaar een baan huren voor € 13,50 per uur via onze website.

Gezocht: leden voor de nieuwe Jeugdcommissie


We zijn op zoek naar leden voor de nieuwe jeugdcommissie. De jeugdcommissie die we hadden heeft jarenlang fantastisch werk verricht voor de jeugd, maar die commissie heeft nu opgehouden te bestaan. Er moet dus een nieuwe jeugdcommissie komen om diverse activiteiten voor de jeugd te organiseren. Om onze jeugdleden voor de club te behouden is dit absoluut noodzakelijk !  Het is ook fijn als er zich mensen aanmelden die bij één of meerdere activiteiten willen helpen, maar we hebben als basis echt een commissie met vaste mensen nodig. De jeugdcommissie zet zich in om de jeugd van TV Heerhugowaard te laten genieten van tennis en hun tennisspel verder te ontwikkelen. Activiteiten die door de jeugdcommissie worden georganiseerd zijn:

 • - Openingstoernooi
 • - Voorjaarscompetitie groen en junioren
 • - Rode en Oranje competitie voor- en najaar
 • - Hooimaand event Oranje
 • - Clubkampioenschappen jeugd
 • - Ouder-kind toernooi
 • - Beatz !


Vind je het leuk om met jeugd op te trekken en activiteiten voor ze te organiseren en heb je nog een klein beetje tijd vrij? Tennist je eigen (klein)kind misschien (hoeft niet) ? Man of vrouw, oud of jong? Maakt niet uit!

Er zijn twee manieren om ons te helpen:

1. Wordt lid van de nieuwe jeugdcommissie! We vergaderen zo’n 9 keer per jaar en organiseren alle activiteiten. We willen er naar toe dat een activiteit door één jeugdcommissielid wordt georganiseerd, ondersteund door enkele ouders. Zo blijft het voor de leden van de jeugdcommissie ook leuk om te doen;

2. Help mee met een van de activiteiten die we organiseren. Veel mensen willen graag helpen, maar willen liever niet vast in een commissie. Meld je dan aan voor één van onze activiteiten.

Stuur een email naar trainers@tvhhw.nl en help de nieuwe jeugdcommissie vorm te geven!

TVHHW Vereniging App


Start van de app.
Om de app te installeren moeten de de volgnde stappen genomen worden,

 

 

 1. Download de app via Apple of Android, bezoek ook de website met meer informatie over de mogelijkheden: https://www.knltb.club/app/
 2. Open de app en vind onze vereniging door „ heerhugowaard” in het zoekscherm te typen
 3. Log in met je KNLTB bondsnummer. Klik daarna op "Kwijt of Vergeten". Er wordt een mail naar het bekende mailadres van jouw vereniging gestuurd, waarmee je een wachtwoord aan kan maken om mee in te loggen.
 4. Open de app, zoek jouw vereniging en log in met jouw bondsnummer en het 'pas' aangemaakte wachtwoord.

Gebruik van de app.

De app biedt oa de volgende (toekomstige) mogelijkheden.

Baan afhangen
In combinatie met het KNLTB Afhangbord kun je direct vanuit de ClubApp een baan afhangen, ook een paar dagen vooruit. Je kiest je medespeler(s), en een dag, en het systeem gaat na welke tijdslots er beschikbaar zijn en afhangen maar. Afhankelijk van hoe het Afhangbord is ingesteld moet je nog wel, minimaal 20 minuten voor aanvang bevestigen door even je pasje door het afhangbord op de vereniging halen.

Maatjes
Kan jouw vaste tennismaatje niet spelen, maar wil je wel graag tennissen? Of wil je eens met iemand anders van de club spelen? Via het app-onderdeel Maatjes kun je een speler vinden die aan jouw voorkeuren voldoet. Zo kun je speelsterkte, leeftijd en geslacht aangeven, en automatisch verschijnen de leden die aan dit profiel voldoen en beschikbaar zijn. Stuur hem of haar een uitnodiging en ga samen de baan op!

Communicatie vanuit de club
Met de ClubApp heb je toegang tot clubnieuws en de clubagenda. Zo ben je snel op de hoogte van evenementen die op je club worden georganiseerd en alle andere ontwikkelingen binnen je club.

Mijn profiel
In je profiel kun je je speelsterkte bekijken en je favoriete agenda items. Je kunt bijvoorbeeld ook favoriete clubgenoten toevoegen.

Competitie-uitslagen en standen
Gebruikers van de ClubApp kunnen in de app zien hoe zijn/haar team ervoor staat in de competitie. Naast de uitslagen en standen van de eigen ploeg, kun je ook de andere ploegen binnen de vereniging bekijken en de diverse competities die later in het jaar plaatsvinden.

Reminders in- en uitschakelen
Via je instellingen kun je instellen hoe snel en wanneer je herinneringen wilt afhangen, zoals een afhang herinnering of een herinnering voor een club agenda evenement.
 
Betalen van contributie en voor clubevenementen via de ClubApp
In de toekomst wordt het mogelijk om je contributie rechtstreeks via iDeal te voldoen. Ook kun je bij inschrijving voor clubevenementen, bijvoorbeeld zomerfeest of ouder-kind toernooi, meteen de inschrijfkosten betalen via de ClubApp.

Laddercompetitie
Organiseert jouw club laddercompetities? Via de ClubApp kun je je straks inschrijven voor een laddercompetitie, andere deelnemers uitdagen en de uitslagen en stand bekijken.

Trainingsplanner
Schrijf je via de ClubApp in voor trainingen en krijg toegang tot informatie en updates over de trainingen.

Clubrankings
Altijd al willen weten hoe je ervoor staat qua rating in verhouding tot anderen op de club? Straks is het mogelijk om deze informatie in de ClubApp te vinden!

Afhangen en maatjes vinden over de club heen
Naast het vinden van tennismaatjes op je eigen club, is het straks mogelijk om ook op andere clubs tennismaatjes te vinden. Daarnaast gaat het mogelijk worden om ook op andere clubs af te hangen. Ben je een weekendje aan de kust en heb je zin om te tennissen? Check het via de ClubApp en hang af!

Spelersprofielen en uitslagen van alle spelers bekijken
Op dit moment is het alleen mogelijk om profielen en uitslagen van jouw clubgenoten te zien. Maar het gaat ook snel mogelijk worden om deze gegevens van alle leden te bekijken. Op die manier kun je op de hoogte blijven van de tennisprestaties van jouw vrienden, familieleden en mogelijke tegenstanders die elders lid zijn. Deze personen kun je vervolgens als favoriet aanmerken zodat je ze snel weer terug kunt vinden.

Heel veel succes met dit nieuwe communicatie medium binnen onze vereniging.

Mocht je nog vragen hebben of hulp nodig hebben, stuur dan een mail naar ict@tvhhw.nl. We helpen je graag verder.

De app is beschikbaar via:

 

 

 1. IOS Versie
  Android versie
   Afbeelding  Afbeelding
  Weer Heerhugowaard

  Sponsors


  Openingstijden

  Buitenbanen (zomer):
  8.00 - 23.00 uur

  Hal (zomer):
  ma – vrij van 09.00 – 23.00 uur

  Meer info over halhuur